Keresés
Close this search box.

Akár 500 millió forint támogatás ültetvénytelepítésre és gyógynövénytermesztésre!

Akár 500 millió forint támogatás ültetvénytelepítésre és gyógynövénytermesztésre!

Hamarosan megjelenő VP kertészeti pályázat, melynek keretén belül 40-50%-os intenzitás mellett, maximum 500 M Ft támogatás igényelhető. A támogatás gépbeszerzésre, öntözés kiépítésére, ültetvények telepítésére fordítható.

A támogatási kérelmet május 24-től lehet benyújtani.

A támogatást azok a mezőgazdasági termelők igényelhetik, akik igazolni tudják, hogy:

 • Legalább 6000 STÉ üzemmérettel rendelkeznek az utolsó lezárt üzleti évben.
 • Az utolsó lezárt üzleti évben árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.

A felhívás keretében két célterület kapcsán nyújtható be támogatási kérelem önállóan támogatható tevékenységekre. A beérkező támogatási kérelmek célterületenként külön rangsorokban kerülnek elbírálásra.

 1. célterület: Gyümölcstermő ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek:

A) Gyümölcstermő ültetvények telepítése:

 • Új ültetvény telepítése (A legkisebb támogatható ültetvényméretnek a telepítési terv szerint el kell érnie az 1,0 hektár területnagyságot, a legkisebb támogatható táblaméretnek a 0,5 hektár területnagyságot, kivéve szamóca és spárga telepítése esetén, ahol a legkisebb támogatható ültetvény- és táblaméret egységesen 0,5 hektár.)
 • Ültetvénycsere: Meglévő ültetvény kivágása, majd azt követően az adott területnek a telepítési terv szerinti ültetvénnyel történő újratelepítése.

B) Meglévő, a telepítéstől számított 10 évnél nem öregebb gyümölcstermő ültetvényhez kapcsolódó tevékenységek:

 • A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás támogatása
  Jégvédő háló tartására alkalmas beton támrendszer kialakítása, jégháló beszerzése, kiépítése.
 • Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása
 • Esőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása:
 • Gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése
  Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép, Önjáró betakarítógépek, Szedő platform, szüretelő-szedő gép, betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése.
 1. célterület: Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek:
 • Az meghatározott gyógy-, aroma- és fűszernövényekből, az előírt követelményeknek megfelelő új ültetvény telepítése.
 • Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termesztéshez kapcsolódó, a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése
 • Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Az 1. célterület „Gyümölcstermő ültetvények telepítése” alpontjában szereplő önállóan támogatható tevékenység kapcsán a gyümölcstermő ültetvény öntözési infrastruktúrájának kiépítése:

 • A vízjogi létesítési engedélyben előírt öntözőrendszer kiépítése.

A támogatás maximális mértéke:

 • Az ültetvénytelepítés vonatkozásában a közép-magyarországi régióban (KMR) a támogatott tevékenységek vonatkozásában meghatározott eurónak megfelelő forintösszegű egységköltség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az egységköltség 50%-a.
 • A számla alapú elszámolással érintett tevékenységek esetén (az 1. számú melléklet II/a, II/b, II/c és IV. táblázatokban nem szereplő, támogatott tevékenységek) a támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.