Állattartó telepek megújításának támogatása VP2-4.1.1.9-21

Állattartó telepek megújításának támogatása

Felhívás tervezet

VP2-4.1.1.9-21

Pályázat célja: az állattartó telepek versenyképességének növelése.

Támogatás az alábbi célterületekre igényelhető:

 1. Baromfitartó telepek korszerűsítése: baromfifélék (házityúk, pulyka, kacsa, pézsmaréce, lúd, gyöngytyúk,)
 2. Sertéstartó telepek korszerűsítése: sertésfélék (házi sertés, vaddisznó);
 3. Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése: szarvasmarhafélék (szarvasmarha és bivaly
 4. Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése: juh- és kecske félék
 5. Egyéb állattartó telepek korszerűsítése: lófélék (ló, szamár, öszvér), nyúl, méh, húshasznosítású galamb, fürj, strucc, emu, fácán, fogoly, csincsilla

Támogatható tevékenységek:

 • építéssel járó technológiák kialakítása
 • az állattartáshoz szükséges gépek beszerzése
 • energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása
 • mérnöki feladatok
 • projektmenedzsment
 • projekt előkészítés
 • kötelező tájékoztatási feladatok

Támogatás mértéke, összege:

 1. Baromfitartó telepek korszerűsítése: maximum 100 millió Ft
 2. Sertéstartó telepek korszerűsítése: maximum 100 millió Ft
 3. Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése: maximum 50 millió Ft
 4. Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése: maximum 20 millió Ft
 5. Egyéb állattartó telepek korszerűsítése: maximum 20 millió Ft

Előleg: maximum a megítélt támogatás 50%-a.

Támogatás intenzitása:

 • közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a
 • közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.
 • A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak
 • A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak (Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.)

Megvalósítási helyszín: az egész ország területén megvalósítható.

Támogatást igénylők köre:

 • mezőgazdasági termelők,
 • termelői csoport,
 • a termelői szervezet,
 • a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet,
 • a szociális szövetkezet

A támogatás benyújtható: várhatóan 2021. május 12-től.

Projekt végrehajtására rendelkezésre álló idő: 24 hónap

Fenntartási kötelezettség: 5 év

Egyéb fontos információ:

Létszámtartásra vonatkozó kötelezettségek: Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot.

Állatlétszám szinten tartására vonatkozó kötelezettségek: a projekt megvalósításának befejezésétől a fenntartási időszak végéig legalább szinten kell tartani a projekttel érintett állattartó telep éves átlagos állatlétszámát.