Keresés
Close this search box.

ESG jelentés készítés - Fenntarthatósági szolgáltatás

„Nincs B-terv, mert nincs B-bolygónk” Ban-Ki-Mun volt ENSZ-főtitkár

Küldetésünk

Cégek, szervezetek támogatása a fenntarthatóság felé vezető úton, egy zöldebb és mindenki számára élhetőbb jövő érdekében.

A világ előtt számos kihívás áll: klímaváltozás, lineáris gazdaságról a körkörös gazdaságra való átállás, a növekvő egyenlőtlenség, a gazdasági és társadalmi igények közötti egyensúly megtalálása. A befektetők, szabályozók, fogyasztók és dolgozók részéről egyre nagyobb az elvárás a vállalatok felé, hogy ne csak a pénzügyi-, hanem a természeti és társadalmi tőkének is jó gondozói legyenek és ennek fenntartásához biztosítsák a megfelelő vállalatirányítási feltételeket.

A fenntarthatóság kérdéskörével, a kapcsolódó fenntarthatósági stratégia kidolgozásával, a környezetvédelmi, társadalmi és vállalatirányítási szempontokkal kiemelten kell foglalkoznia ma minden olyan cégnek, amely a változó környezetben is sikeresen kíván működni, amely cégértékét megőrizni, növelni szándékozik, amely mind rövid-, mind pedig hosszútávon értéket kíván teremteni.

A fenntarthatósági stratégia kialakítását megköveteli az életbe lépett különböző szabályozásoknak, a megváltozott befektetői elvárásoknak, vásárlói igényeknek, a munkavállalói érdekeknek történő megfelelés.

A napjainkra számottevően felgyorsult környezeti változások, az Európai Unió egyre szigorúbb szabályozási keretrendszere, a pénzintézetek, befektetők, vevők, munkatársak, tulajdonosok elvárásai villámgyorsan fogják kikényszeríteni a vállalatok, fenntartható működését.

Szolgáltatásunk: ESG jelentések készítése

Az ESG az Environmental (környezeti), Social (társadalmi) és Governance (irányítási) angol szavak rövidítése. A jelentés célja, hogy bemutassuk vállalatunk hogyan illeszkedik a globális fenntarthatósági célokhoz és a vállalatok mindennapi tevékenységében rejlő nem pénzügyi kockázatok és lehetőségek nyomon követése.

A jelentésnek három pillére van:

 • Környezetvédelmi pillér
 • Társadalmi pillér
 • Irányítási pillér

Célunk, hogy segítsünk ügyfeleinknek eligazodni ezen a összetett és rendkívül gyorsan változó területen.

ESG jelentés célja

Mi az ESG – Environmental (környezeti), Social (társadalmi) és Governance (irányítási) – jelentés célja?

Cél, jelentés formában láthatóvá tenni, milyen mértékben illeszkedik egy vállalat a globális fenntarthatósági célokhoz a Európai Unió által előírt környezeti, társadalmi és irányítási szempontrendszer tekintetében.

Mit profitál abból vállalkozása, ha rendelkezik ESG jelentéssel?

 • Előnyt jelenthet pénzügyi források, támogatások igénylése esetén
 • Pozitívabb megítélés banki hiteligénylés esetén
 • Tőkebevonás esetén: egyre több befektető veszi figyelembe befektetési döntési folyamataiban az ESG szempontokat
 • Nemzetközi beszállítói elvárásoknak való megfelelés
 • Széchenyi Mikrohitel MAX+ akár ingatlan célra is

A napjainkra felgyorsult környezeti változások, az Európai Unió egyre szigorúbb szabályozási keretrendszere, a pénzintézetek, befektetők, vevők, tulajdonosok elvárásai miatt elkerülhetetlenné vált a vállalatok fenntartható működésének kialakítása.

A látszatintézkedések már nem elegendők!

Segítünk a fenntarthatóság cégre vonatkozó lényeges paramétereinek mérhetővé és láthatóvá tételében!

Segítünk cégének a valódi változások kidolgozásában, az ökológiai lábnyomok csökkentésében, a körforgásos gazdaságba való bekapcsolódás, az anyag- és energiafelhasználás optimalizálása területén.

 

EU taxonómia és ESG szolgáltatások

Az Európai Unióban az EU taxonómia által kötelezővé tett beszámolási követelményrendszer környezeti, társadalmi és irányítási szempontok (ESG) szerint vizsgálja a vállalatok tevékenységeit és pénzügyi mutatószámait. Az EU taxonómia egyes követelményei vállalati sajátosságoktól függően (tőzsdei jelenlét, munkavállalók száma, árbevétel, mérlegfőösszeg) különböző időponttól és formában érvényesek, azonban az első érintett magyarországi vállalatok és vállalatcsoportok számára egyes elemei már 2022-től alkalmazandók.

Nem csupán az érintett vállalatok köre bővül folyamatosan, hanem a szabályozás tartalma is. A rendelet 6 környezeti célkitűzést fogalmaz meg, melyek a következők:

 • az éghajlatváltozás mérséklése;
 • az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás;
 • a vízi és tengeri erőforrások fenntartható használata és védelme;
 • a körforgásos gazdaságra való átállás;
 • a szennyezés megelőzése és csökkentése;
 • a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és helyreállítása.

Ezen 6 cél közül egyelőre az első kettőhöz készült el a részletes szabályozás, amely viszont a fenntartható gazdasági tevékenységek azonosítására és osztályozására nagyon pontos keretrendszert ad. A taxonómiának való megfelelés vizsgálatának két fő lépése a fenntarthatóság szempontjából relevánsnak tekintett tevékenységek azonosítása és azok részletes szűrése, értékelése.

A taxonómia szerinti beszámolás célja pedig annak bemutatása, hogy az értékelés után mekkora részarányt képvisel a fenti célokhoz lényegesen hozzájáruló, környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységek árbevétele, tőkekiadásai (CAPEX) és működési költségei (OPEX).

Támogatjuk az EU taxonómia szerinti szükséges változtatások sikeres megvalósítását.

Megközelítési metodikánk:

 • Releváns üzleti tevékenységek azonosítása, üzleti folyamatok felmérése, lényegességi vizsgálat folytatása
 • Az egyes üzleti tevékenységek megfelelőségének részletes elemzése, értékelése és dokumentálása,
 • Vállalati átvilágítás, audit
 • ESG (környezeti, társadalmi és irányítási) értékelések és stratégiák kidolgozása ingatlan és vállalati szinten
 • A fenntarthatósági szempontok integrálása a pénzügyi és üzleti folyamatokba, döntéshozatalokba
 • Fenntarthatósági teljesítményértékelés
 • Fenntarthatósági jelentések elkészítése

A taxonómia szerinti beszámolásra fontos időben, alaposan felkészülni.

A beszámolási kötelezettség hatékony és rendszeres teljesítéséhez pedig elengedhetetlen a taxonómia szerinti beszámolás folyamatának és szervezeti felelősségének kidolgozása és azok beépítése a vállalat beszámolási rendszerébe.

Marketing és a fenntarthatósági tevékenységekhez kapcsolódó kommunikáció

Legtöbb esetben fontos része a fenntarthatósági törekvéseknek, hogy erről minél több megcélzott érintett (tulajdonos, vevő, munkavállalók, a közvetlen környezetben élők, civil szervezetek, önkormányzatok, akár állami szervek) is megfelelő módon szerezzen tudomást.

Fenntarthatósági jelentések előkészítése, megírása, kommunikációja,

Vállalati belső- és külső kommunikáció a megcélzott érintettek felé,

Fenntarthatósági márka- és designkommunikáció, kommunikációs stratégiai tanácsadás.

Fenntarthatóság a vállalat egészére vonatkozóan

A fenntarthatóságnak a vállalati stratégiával összhangban szükséges beépülnie a vállalati működés komplex rendszerébe, a vállalati teljesítménymenedzsmentbe.

 • Hogyan és milyen formában használjunk mutatószámokat a fenntarthatósági teljesítmény mérésére, átláthatóvá tételére a teljesítménymenedzsmentben?
 • Hogyan kell átalakítani az alapvető pénzügyi folyamatokat, mint például a tervezést, a beszámolást és az előrejelzést annak érdekében, hogy a fenntarthatósági szempontokat értelmesen és hatékonyan integrálni lehessen?
 • Milyen kiigazításokra van szükség a szerepek és a szervezeti struktúrák tekintetében az új feladatok ellátásához?
 • Milyen intézkedésekre van szükség a pénzügyi területen a valódi fenntarthatósági tudatosság kiépítésére?
 • Hogyan tudja biztosítani a fenntartható CFO terület, hogy a munkatársak képesek legyenek új feladataik ellátására?
 • A ma használt eszközök és rendszerek alkalmasak a fenntarthatósági szempontok feltérképezésére és mérésére?

Kiemelt terület: A fenntartható beszerzési folyamat

Iparágtól függően a vállalatok szén-dioxid-kibocsátásának akár 85%-a is az ellátási láncra vezethető vissza. A vállalati funkciók közül a beszerzésnek nagy a jelentősége a fenntarthatóság megteremtésében. Szakértőink támogatják Önt a beszerzési szervezet fenntarthatósági transzformációjában, a fenntartható beszerzés megvalósításában.

A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer (EPR) szabályozza a termékgyártók pénzügyi felelősségét a termékekből keletkezett hulladék kezeléséért is.