Keresés
Close this search box.

GINOP-5.3.12-19 “Foglalkoztatásbővítés ösztönzése” című pályázat

GINOP-5.3.12-19 "Foglalkoztatásbővítés ösztönzése" című pályázat

A foglalkoztatni tervezett munkavállalókkal szemben nincsenek végzettségre, sem státuszra vonatkozó feltételek.

Támogatás összege, mértéke:

A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt minimum 8 millió, maximum 90 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek a rendelkezésre álló forrás erejéig. Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke a meghatározott 2 teljes év bérköltségének maximum 70%-a kisvállalkozás esetén, maximum 60%-a középvállalkozás esetén.

A pályázók köre:

A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel, telephellyel,(amely szerepel a cégnyilvántartásban,) fiókteleppel rendelkező KKV-k vehetnek részt, amelyek átlagos statisztikai állományi létszáma az utolsó lezárt üzleti évben legalább 1 fő volt. A pályázás feltétele egy teljes lezárt üzleti év. Jogi forma szerint: gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, szövetkezetek.

Támogatási kérelem csak az Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl régiók területén megvalósítani tervezett projektre nyújtható be. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek az említett régiókban kell lennie.

Pályázati követelmények:

A támogatás minimum 3 fő, maximum 15 fő foglalkoztatásához igényelhető, akiknek 3 éves időszakra (24 hónap + 1 év fenntartási idő) kell határozott vagy határozatlan idejű szerződéssel rendelkeznie.

A támogatást igénylőnek záró kifizetés igénylésekor igazolnia kell a telephelyen a foglalkoztatottak számának nettó növekedését.

A támogatás keretében elszámolható költségek:

A foglalkoztatás bővítéssel érintett munkavállalók foglalkoztatásának személyi jellegű költségeit támogatja a projekt, egyéb eszközt/anyagot/beruházást nem.

A munkavállalók havi munkabérének a foglalkoztatás teljes időtartama alatt el kell érnie a szakképzetlen munkavállaló esetében a mindenkori minimálbért, szakképzett munkavállaló esetében a garantált bérminimumot, a havi bruttó munkabér maximális elszámolható költsége 350.000 Ft, az e fölött kifizetett munkabért saját forrásból kell biztosítania.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

A támogatási kérelmek benyújtása 2020. január 27. 12.00 órától lehetséges Kötelezettségek:

Meghatározott feltételeknek megfelelő munkavállaló foglalkoztatása 24 hónapon keresztül a támogatási kérelemben meghatározott székhelyen vagy telephelyen olyan induló beruházás esetén, amelyik:

  • új létesítmény létrehozatalát vagy
  • egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy
  • egy meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését, vagy
  • egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi.