Keresés
Close this search box.

KKV START INNOVÁCIÓ 2020-1.1.1-KKV START

A Pályázati Felhívás (a továbbiakban: Felhívás) célja a mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzése piacorientált innovációs projektjeik támogatásával.

A vállalkozások az önállóan megvalósított, a támogatás megtérülését valószínűsítő alábbi célokból választható innovációs projektjeikre kaphatnak támogatást:

  • humán erőforrás bevonásával a vállalkozásban innovációs folyamat(ok) elindulása megtörténik vagy
  • humán erőforrás bevonásával adaptív innovációs tevékenység történik, vagy
  • humán erőforrás bevonásával, legalább a vállalkozás szintjén újdonságnak tekinthető és üzletileg hasznosítható prototípus, termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztése történik.

A benyújtás módja

Jelen Felhívásra kizárólag azok nyújthatnak be támogatási kérelmet, akik a Felhíváshoz kapcsolódóan szakmai támogató véleménnyel rendelkeznek. Az NKFI Hivatal weboldaláról elérhető elektronikus felületen (kfivelemeny.nkfih.gov.hu) megadott, a Felhívás 8. pontjában is rögzített értékelési szempontok figyelembevételével kitöltött szakmai vélemény iránti kérelem elbírálása után állítja ki az NKFI Hivatal a kérelemre vonatkozó szakmai véleményt, mely lehet támogató vagy tartaléklistáról támogatható vagy elutasító.

A szakmai vélemény iránti kérelmek benyújtása 2020. június 19-én 12:00 óráig lehetséges.

A szakmai támogató véleménnyel rendelkezőknek a támogatási kérelmet a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni.

A pályázók köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:

Jogi személyiséggel rendelkező mikro és kisvállalkozások, amelyek

  • 113, 114, 116, 117 vagy 141 GFO kóddal rendelkeznek,
  • kettős könyvvitelt vezetnek,
  • nem tartoznak a KATA hatálya alá,
  • Minimum 2 teljes (365 nap), lezárt üzleti évre vonatkozó jóváhagyott és közzétett beszámolóval rendelkeznek.

A támogatható célkitűzések köre

  • önállóan támogatható tevékenységek: innováció bevezetésére irányuló tevékenység adaptív innovációs tevékenység, fejlesztési tevékenység
  • önállóan nem támogatható: eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése, projekt koordinációs tevékenység.

Az igényelhető támogatás mértéke

A rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg 12 milliárd forint. A támogatás mértéke maximum 60%. Az igényelhető támogatás összege minimum 10 millió Ft, maximum 20 millió Ft.