Keresés
Close this search box.

„Mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” (GINOP-1.2.8-20)

„Mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” (GINOP-1.2.8-20)

Kiírásra került a „Mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című pályázati felhívás (GINOP-1.2.8-20).

A kiválasztás egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján folyamatosan történik, a felhívásban előírt mérlegelést nem igénylő értékelési szempontoknak való megfelelés szerinti sorrendiség alapján kerülnek elbírálásra a kérelmek.

A pályázatok benyújtása 2020. május 29-től lehetséges.

A pályázatok sikeressége szempontjából várhatóan nagy fontosságú lesz a gyors benyújtás!

A felhívás kiemelt célja:

A hazai KKV-k termelékenységének növelése és technológiai megújulásának támogatása.

Pályázók köre:

Mikro,- kis, -és középvállalkozások:

 • - amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel,
 • - a-amelyek átlagos statisztikai állományi létszáma 2020. április hónap vonatkozásában minimum 5 fő volt,
 • - amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

A támogatási kérelemben a cégkivonatba 2020. január 1. előtti dátummal bejegyzett tevékenység jelölhető meg fejlesztendő tevékenységként

Támogatható tevékenységek:

A pályázat nagy szabadságot biztosít a vállalkozásoknak a rendelkezésre álló összegek elköltésének vonatkozásában.

 • Eszközbeszerzés, Termelési rendszerek, gyártási technológiák fejlesztése

Az önállóan támogatható tevékenységek költségének el kell érniük a projekt elszámolható összköltségének legalább 20%-át.

 • Információs technológia-fejlesztés
 • Tanácsadási tevékenységek (Összesen legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érheti el.)
 • Képzések
 • Ingatlan bérleti díj
 • Forgóeszköz vásárlás (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 10%-át érheti el az ingatlan bérleti díjjal együtt)
 • Immateriális (szellemi) javak beszerzése
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
 • Infrastrukturális beruházás, (bővítés, átalakítás, korszerűsítés) a projekt összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el.

A támogatás összege:

A támogatás összege vállalkozásonként minimum 5.000.000 Ft, maximum 153.000.000 Ft

Az igényelt támogatás maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:

5-9 fő közötti létszám esetén: 1,5 millió Ft/alkalmazott;

10-49 fő közötti létszám esetén: 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10. főtől;

50-249 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10-től a 49. főig, és 500 ezer Ft/alkalmazott az 50. főtől

A támogatás intenzitása, formája:

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a.

A támogatás formája visszatérítendő támogatás, és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül. A visszatérítendő támogatás a támogatott projekt megfelelő teljesítése, valamint előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá.

Kötelező vállalás:

A 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszám legalább 90%-ának megfelelő számú munkavállaló foglakoztatása a megvalósítási és a fenntartási időszak során.