Keresés
Close this search box.

Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége

minőségrendszer pályázat

VP3-3.2.1-21

A pályázat célja elősegíteni, hogy az Európai Unió és Magyarország által elismert minőségrendszerek ismertek és elismertek legyenek a piacok és a vásárlók körében.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 8,71 milliárd Ft,

a támogatott támogatási kérelmek várható száma: 50 db.

A támogatási kérelmet két célterületre lehet benyújtani:

  • „A” célterület: a borászati termékek oltalom alatt álló eredetmegjelölései (OEM) és földrajzi jelzései (OFJ), mint EU-s minőségrendszerekre vonatkozó tájékoztatási és promóciós tevékenység megvalósítása esetén.
  • „B” célterület: egyéb, nem borászati termékek minőségrendszereire vonatkozó tájékoztatási és promóciós tevékenység esetén.

Támogatható minden olyan:

Minőségrendszerrel kapcsolatos tevékenység megvalósítása, melynek célja és eredménye a fogyasztók tájékoztatása a minőségrendszer meglétéről és sajátosságairól. Ezen felül támogathatóak a minőségrendszer promócióját, a fogyasztók körében történő népszerűsítését szolgáló tevékenységek is.

A projekt végrehajtására legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre

Támogatást igénylők köre

„A” célterület esetén:

  • elismert szakmaközi szervezet;

„B” célterület esetén:

  • jogi személyek, termelői csoportok, termelői szervezetek, termelői integrációs szervezetek vagy elismert szakmaközi szervezetek;
  • a minőségrendszer előírásainak megfelelő terméket előállítókat összefogó és minőségrendszert működtető szervezetek, jogi személyek.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

a. „A” célterület esetén: minimum 2 millió Ft maximum 3 milliárd Ft.

b. „B” célterület esetén: minimum 2 millió Ft maximum 2 milliárd Ft.

c. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70 %-a.

A támogatási kérelem benyújtására 5 szakaszban van lehetőség, az első benyújtási szakasz: 2021. július 9. – 2021. augusztus 9.