Keresés
Close this search box.

Nagyvállalati Beruházási Támogatási program – Összefoglaló

Pályázat célja: azon hazai nagy- és középvállalkozások beruházásainak támogatása, amelyek jelentős mértékben járulnak hozzá a magyar gazdaság növekedéséhez és modernizációjához.

Támogatható tevékenységek:

 • a gépek, berendezések beszerzése, melynek aránya el kell érje az elszámolható költségek 25%-át
 • az infrastrukturális és ingatlan beruházás, melynek aránya nem haladhatja meg az elszámolható költségek 75%-át.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Támogatás összege:

 • minimum 50 millió Ft
 • maximum legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele vagy a mérlegfőösszege (a kisebb értéket kell figyelembe venni).

Előleg: maximum a megítélt támogatás 100%-a

Támogatás intenzitása: max. 75%

Fejleszthető tevékenységek (al)ágazati besorolása:

 • feldolgozóipar- (TEÁOR 10-33)
 • építőipar (TEÁOR 41-43)
 • raktározás, tárolás (TEÁOR 52.1)
 • nagykereskedelem és kiskereskedelem (TEÁOR 46-47): ebben az esetben a fejlesztésnek élőmunka kiváltását eredményező, saját használatra történő raktárkapacitás bővítésére, automatizálására kell irányulnia.

A beruházás irányulhat:

 • induló vagy új gazdasági tevékenység végzésére: új létesítmény létrehozásához, meglévő létesítmény kapacitásának bővítéséhez, a létesítmény termékpalettájának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítéséhez
 • bővítő, pótló beruházások megvalósítására: tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló azon beruházás, amely új létesítmény létrehozásához vagy a létesítmény tevékenységének diverzifikálásához kapcsolódik, azzal a feltétellel, hogy az új tevékenység nem azonos a létesítményben korábban folytatott tevékenységgel, és nem is hasonlít ahhoz 

Támogatást igénylők köre:

 •  nagy- és középvállalkozások, melyek
 • rendelkeznek legalább 3 lezárt teljes üzleti évvel és
 • a támogatást igénylőnek, vagy kapcsolt vállalkozásának Magyarországon rendelkeznie kell saját tulajdonú székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel.

Fenntartási kötelezettség: beruházás jellegétől függően 3 vagy 5 év