Pályázati szolgáltatások

Társaságunk több, mint 100 céget segített pályázati forrásokhoz, amely pályázatok majdnem minden területén rendelkezünk tapasztalattal.

Többek között foglalkoztunk már DAOP/EFOP/VEKOP/TIOP/TÁMOP/GINOP pályázatokkal K+F, képzés, egészséges életmód, szociális szövetkezet, gyakornoki, telephely- és informatikai fejlesztés, energetika, eszközbeszerzés fókusszal. Szintén rendelkezünk referenciákkal vidékfejlesztési, munkaügyi, illetve határon átnyúló pályázatok területén is.

A pályázatírás és tanácsadás keretein belül segítséget nyújtunk a projektek előkészítéséhez, ahol ügyfeleink egyedi helyzetéből, igényeiből és céljaiból kiindulva személyre vagy cégre szabottan választjuk ki a pályázati lehetőségek közül a legmegfelelőbbet.

Azonban ezt mind megelőzi a Projekttervezés, amely segítségével a pályázati felhívások közül a legtesthezállóbbat tudjuk megtalálni ügyfeleink számára.

A pályázat készítési folyamat keretében nyújtott szolgáltatásaink:

ügyfelek igényeinek feltérképezése

pályázatok figyelése

ügyfelek igényének legmegfelelőbb pályázat kiválasztása

megvalósíthatósági tanulmány elkésztése

a projekt költségvetésének összeállítása

pályázati feltételeknek való megfelelés ellenőrzése

pályázati adatlap összeállítása

a szükséges mellékletek összegyűjtése, ellenőrzése

Nagy figyelmet fordítunk ügyfeleink pályázataira, amiket sajátunkként is kezelünk, ez lehet eredményességünk záloga. A projektek teljes életciklusát végig követjük, így mindig ügyfeleink segítségére lehetünk.

Széleskörű kapcsolatrendszerünk is segítségre van munkánkban. Belső tanácsadói csapatunk is folyamatosan ezen célok megvalósításán dolgozik, így együttműködve állandó, magas színvonalat tudunk biztosítani külső partnereinkkel, jogászokkal, mérnökökkel, műszaki szakemberekkel, építőipari cégekkel, közbeszerzési tanácsadókkal.

Továbbá sikeres pályázat esetén szíves figyelmébe ajánljuk Projektmenedzsment szolgáltatásunkat, valamint lehetőség van cégünk online marketing részlegének szolgáltatásait igénybe venni, így a projektet közösen, eredményesen tudjuk véghez vinni.

Alapvető közös érdekünk ügyfeleink és cégünk számára, hogy együttműködésünk egy projekttervezéssel kezdődik és egy sikeres pályázattal zárul. Ennek érdekében érdemes már a pályázás előtt igénybe venni cégünk projekttervezés szolgáltatását, hogy a pályázás összhangban és a munkatársakkal együttműködve gördülékenyen történjen.

Amit egy sikeres projekttervezés érdekében teszünk:

  • Pályázati előminősítés díjtalanul
  • Mérlegoptimalizálás
  • Személyes konzultáció
  • Fejlesztési tervek pályázati feltételrendszerekhez történő igazítása

Sikeres előminősítést követően, cégünk minden esetben kivétel nélkül olyan pályázati anyagokat ad be, amelynek minden pontja elfogadásra kerül a pályázati kiírásban leírtaknak és a lehető legjobban megfelel a bírálati szempontrendszereknek. Amint ez megtörténik, kezdetét veszi a pályázati projekt előkészítése, tehát a projekttervezés, amely igény szerint akár személyes konzultációval is kérhető.

Projekttervezés során minden esetben a pályázati tervekhez igazítjuk a fejlesztési elképzeléseket, nem megfeledkezve a megbízó cég érdekeiről, mert célunk, hogy uniós pályázati támogatások sikeres kiaknázásával támogassuk a vállalkozások megtérülő fejlesztését.

Sikeresen megtervezett projekt után további együttműködést tudunk biztosítani, amennyiben igénybe veszi a pályázatírás szolgáltatásunkat is. Amennyiben már rendelkezik nyertes pályázattal, ajánljuk figyelmébe a projektmenedzsment szolgáltatásunkat.

Csapatunk menedzseli azokat a fejlesztési projekteket, amelyek uniós pályázati pénzekből valósulnak meg és szigorú elszámolási és dokumentálási kötelezettségekkel járnak.

Mivel a pályázati kiírások elválasztják egymástól a pályázatírás- és a projektmenedzsment folyamatokat, a pályázati projektek esetében – szükségszerűen módosítva az eredeti jelentésen – a pályázat nyertessége után kezdődő, a teljes pénzügyi- és szakmai megvalósítással összefüggő, továbbá a kötelező fenntartással végződő folyamatot tekintjük projektnek, koordinációját, és a teljes szakmai háttértámogatását pedig projektmenedzsmentnek.

Az ütemterv összeállításánál csapatunk mérlegeli, hogy ügyfelünk számára kedvező-e a szállítói finanszírozás igénybevétele, hogy a tényleges szakmai megvalósítás megkezdéséhez mikor hívjunk le előleget, illetve a cselekvési ütemterv fenntartása és a likviditás biztosítása, valamint ezek összhangjának megteremtése után, mikor és mekkora összegről nyújtsunk be az elszámolást.

A támogatásból megvalósuló projektek esetében az egyik legfontosabb feladat a pályázati elszámolások, illetve a pénzügyi folyamatok menedzselése.

Cégünk nagy hangsúlyt fektet a projektmenedzsment szolgáltatására, hiszen a kialakított és elnyert támogatási projektek lebonyolítása minden ügyfelünk részéről igényként jelentkezik.

közbeszerzési eljárások előkészítése szükségesetén;
projekt kockázataira való figyelemfelhívás;
pénzügyi ütemezés elkészítése, a kifizetések ütemtervének kidolgozása, folyamatos felülvizsgálata, szükség esetén módosítása;
a támogatás lehívásához szükséges projektdokumentáció összeállítása, folyamatos naprakész vezetése;
a projekt megvalósításában résztvevő külső partnerekkel való kapscolattartás;
előrehaladási jelentések és kifizetési kérelmek összeállítása;
projektkockázatok azonosítása, elemzése, kezelése

A pénzügyi tervezésnél különösen fontos a forrásfelhasználás ütemezése is. Annak ellenére ugyanis, hogy a legtöbb hazai-, és az összes európai uniós, vissza nem térítendő támogatás utófinanszírozású, azaz a kiegyenlített számlák ellenőrzése és jóváhagyása után folyósítják, nem szükségszerűen kell a pályázónak a teljes költségvetést előre megfinanszírozni.

A nem megfelelő pénzügyi tervezés a beruházás egészének kudarcát eredményezheti, negatív kihatással bírhat a cég egészének működésére.

Kiemelkedően fontos feladatot jelent a projektmenedzsmenten belül a finanszírozás struktúrájának összeállítása, a saját források meghatározása, listázása, a vissza nem térítendő támogatás és a megvalósításhoz szükséges hitelforrások összehangolása, nyomon követése.