Keresés
Close this search box.

PIACVEZÉRELT KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS PROJEKTEK TÁMOGATÁSA című, 2020-1.1.2-PIACI KFI kódszámú pályázat

PIACVEZÉRELT KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS PROJEKTEK TÁMOGATÁSA című, 2020-1.1.2-PIACI KFI kódszámú pályázat

TERVEZET

 • A „Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása” elnevezésű, 2020-1.1.2-PIACI KFI kódszámú pályázati felhívás 40,88 milliárd Ft keretösszeggel fog megjelenni.
 • A felhívás célja a vállalkozások versenyképességének javítása piacorientált kutatás-fejlesztési és innovációs projektjeik támogatásával.
 • A felhívásra azok a pályázók nyújthatnak be támogatási kérelmet, akik a jelen felhíváshoz kapcsolódóan kiállított szakmai támogató véleménnyel rendelkeznek. A szakmai támogatói véleményt az NKFI Hivatal állítja ki a szakmai vélemény iránti kérelem benyújtását követően.
 • A felhívás keretében piacképes termék, technológia vagy szolgáltatás- fejlesztés kerül támogatásra. Az igénybe vehető támogatás mértéke és a jogosultsági feltételek alapján „A” és „B” program került meghirdetésre.
 • Fenntartási kötelezettség: 3-5 év
 • Megvalósítás az "A" program esetében: 12-36 hónap
 • Megvalósítás a "B" program esetében: 24-48 hónap

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege az „A” program esetében: minimum 100 millió Ft, maximum 400 millió Ft (konzorcium esetén minimum 150 millió Ft).

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege a „B” program esetében: minimum 400 millió Ft, maximum 800 millió Ft.

Támogatási intenzitás:

 • § Alkalmazott kutatás esetén 50-70 %
 • § Kísérleti fejlesztés esetén 25-45 %
 • § Regionális támogatási jogcímen 25-40%
 • § Csekély összegű támogatási jogcím esetén 70 %
 • § Kutatási infrastruktúra jogcím esetén 40 %
 • § Vásárokon való megjelenés 50 %

MILYEN TEVÉKENYSÉGEKRE IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS?

Azok a fejlesztési tevékenységek támogathatók, amelyek kapcsolódnak a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában meghatározott nemzeti ágazati, vagy horizontális prioritáshoz. A fejlesztésekkel kapcsolatban elszámolható költségek:

 • § Kísérleti fejlesztés terhére elszámolható:
  • § Munkabér (járulékokkal együtt)
  • § Szolgáltatások
  • § Anyag költség
  • § Eszköz
  • § Immateriális javak
 • § Alkalmazott (Ipari) kutatás terhére elszámolható: Alkalmazott (ipari) kutatás tevékenységre az a vállalkozás pályázhat, amelynek minimum 2 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább MA/MSc fokozatú diplomával rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottja van a támogatási kérelem benyújtásakor.
  • § Munkabér (járulékokkal együtt)
  • § Szolgáltatások
  • § Anyag költség
  • § Eszköz
  • § Immateriális javak
 • § De minimis terhére elszámolható:
  • § Projektmenedzsment tevékenység
  • § Tájékoztatási költség
  • § Közbeszerzési költségek
  • § Iparjogvédelmi költségek
 • § Piacra jutási költségek:
  • § Munkabér (járulékokkal együtt)
  • § Anyag költség
  • § Szolgáltatások
 • § Kutatási infrastruktúrához/ regionális támogatás terhére elszámolható:
  • § Eszközbeszerzés
  • § Immateriális javak bekerülési értéke

JOGOSULTAK KÖRE

„A” program esetében:

 • § Önállóan vagy legfeljebb 2 tagú konzorciumban induló vállalkozások
 • § Gazdasági társaság, akik rendelkeznek kettő lezárt, teljes üzleti évvel.
 • § Aki a 2019. vagy 2018. évi lezárt beszámolóját közzé tette az e-beszamolo.kim.gov.hu honlapon
 • § Kettős könyvvitelt vezet, és nem tartozik az EVA vagy a Kata hatálya alá.
 • § A vállalkozás utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti átlagos statisztikai állományi létszáma minimum 10 fő.

„B” program esetében:

 • § Legfeljebb 4 tagú konzorciumban induló vállalkozások
 • § Gazdasági társaság, akik rendelkeznek kettő lezárt, teljes üzleti évvel.
 • § ki a 2019. vagy 2018. évi lezárt beszámolóját közzé tette az e-beszamolo.kim.gov.hu honlapon
 • § Kettős könyvvitelt vezet, és nem tartozik az EVA vagy a Kata hatálya alá.
 • § A vállalkozás utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti átlagos statisztikai állományi létszáma minimum 10 fő.
 • § Nonprofit szervezetek
 • § Felsőoktatási intézmények
 • § Kutató-tudásközvetítő szervezetek
 • § Legalább egy tagnak közép- nagyvállalatnak kell lennie

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK

 • § Üzleti hasznosíthatóság: A KFI tevékenységből és/vagy annak eredményéből származó árbevétele projekt befejezési évét követő 3 egymást követő üzleti évben eléri az elnyert támogatási összeg legalább 30%-át.