Keresés
Close this search box.

Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztését támogató VP pályázat!

Májusban érkezik egy VP pályázat, ahol a terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatására lehet pályázni.

A pályázat tervezett keretösszege: 50 milliárd forint.

A mezőgazdasági termelők 40-50% intenzitású támogatást nyerhetnek el.

Jogosultak támogatási kérelmet benyújtani:

Mezőgazdasági termelő, amennyiben:

  • igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6000 euró STÉ, de legfeljebb 350 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik. (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók);
  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben –fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

A felhívás keretében várhatóan a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is lesz lehetőség.

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv

  • csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.

A felhívás keretében várhatóan az alábbi célterületek támogathatóak önállóan:

1. célterület: kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók létesítése.

2. célterület: kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók energiahatékonyságának javítása, megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása.

A támogatás maximális mértéke várhatóan a közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a lesz.

A pályázati felhívás várhatóan 2021. májusában jelenik meg.