Keresés
Close this search box.

Benyújtható a Tanyafejlesztési pályázat!

Tanyafejlesztési pályázat felhasználható villamos energia rendszer kiépítésére, illetve villamos energia ellátás fejlesztésére, ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítésére és szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítésére is. A felhívás keretében a tanyákon élő népesség életminősége és a vidék népességmegtartó képességének javulása várható.

A támogatás igénybevételének feltételei:

A benyújtás megelőző 12 hónapban az elfogadott tanyasi térségben*, egy tanyán él életvitelszerűen, igazolható módon
a fejleszteni kívánt tanya a földhivatali ingatlan-nyilvántartás szerint a saját tulajdona, vagy házastársáé, egyenes ágbeli rokonáé
a pályázó 18. életévét betöltött cselekvőképes személy

Támogathatók többek között a következő tevékenységek:

1. háztartási léptékű szigetüzemű vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése

villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló energiával történő fejlesztést (pl. napelem)

2. háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése:

kútfúrás

vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei, mely nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását

háztartási törpe-vízmű

3. háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel

Keresse bizalommal kollegánkat:

Kiss Hajnalka: +36 70 9300275    +36 70 9300276