Széchenyi2020

Projekt címe: Informatikai fejlesztés a Terra-Tender Kft.-nél

Kedvezményezett neve: Terra-Tender Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt azonosító száma: GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2020-02185

Szerződött támogatás összege: 7 936 804 Ft

Konstrukció keretében igényelt kölcsön: 7 938 789 Ft

Támogatás mértéke: 40 %

A projekt tartalmának bemutatása:

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a Pénzügyminisztérium „Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása” felhívása alapján, a „Terra-Tender Korlátolt Felelősségű Társaság” pályázatot nyújtott be. A GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2020-02185 azonosítószámú támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesült. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból finanszírozott vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A támogatás összege 7 936 804 Ft. Konstrukció keretében igényelt kölcsön összege: 7 938 789 Ft. A projekt elsődleges célja az informatikai tevékenységek és célkitűzések megvalósítása.

Felhő alapú rendszerként a Vállalati CRM, értékesítés terület, a Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés, a Kontrolling és döntéstámogatás, a Beszerzési, logisztikai terület, a Táv- és csoportmunka támogatás, a Pénzügyi, számviteli terület, a Munkafolyamat-irányítási megoldás, a Elektronikus iratkezelési megoldás, a Tudásmenedzsment specializált megoldás kerül bevezetésre 9 felhasználó részére.

Projekt megvalósításának tervezett befejezési dátuma: 2022.06.30.

Kedvezményezett neve: Terra-Tender Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe: Munkavállalói képzések megvalósítása a Terra-Tender Kft.-nél

A projekt azonosító száma: GINOP-6.1.6-17-2018-00013

Támogatási összeg: 6 812 955 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

A projekt leírása:

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a Pénzügyminisztérium „Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára” c. felhívása alapján, a Terra-Tender Kft. pályázatot nyújtott be. GINOP-6.1.6-17-2018-00013 azonosítószámú támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesült. Az Európai Szociális Alapból finanszírozott vissza nem térítendő támogatás összege 6 812 955 Ft. Munkavállalóink számára a kommunikációs, az értékesítési, a számítástechnikai alapismeretek valamint a csoportdöntés támogatása témájú képzéseket szeretnénk megvalósítani. A projekt során a képzések saját munkavállalóink számára kerülnek lebonyolításra, illetve külső személywk bevonására is sor kerül. A képzések lehetővé teszik vállalkozásunk versenyképes növekedését.

A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2019.11.07.

A TERRA-TENDER Kft. a GINOP-5.2.4-16-2016-00375 azonosítószámú projekt keretében 1 fő gyakornok alkalmazására nyert el 2 912 827 Ft vissza nem térítendő támogatást. A projektben a gyakornok foglalkoztatása, munkavégzéséhez szükséges eszközbeszerzés illetve egy vállalati gyakornoki kapcsolattartó támogatása valósulhat meg. A támogatás intenzitása 100%, a projekt fizikai befejezésének várható időpontja 2018.02.01.

Kedvezményezett neve: Terra-Tender Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe: Foglalkoztatásbővítés megvalósítása a Terra-Tender Kft-nél

A projektazonosító száma: GINOP-5.3.12-19-2020-00138

Támogatási összeg: 20 991 600 Ft

Támogatás intenzitása: 70 %

A projekt leírása:

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a Pénzügyminisztérium „Foglalkoztatásbővítés ösztönzése” c. felhívása alapján, az Terra-Tender Korlátolt Felelősségű Társaság pályázatot nyújtott be. GINOP-5.3.12-19-2020-00138 azonosítószámú támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesült. Az Európai Szociális Alapból finanszírozott vissza nem térítendő támogatás összege 20 991 600 Ft. A projekt fő célja a foglalkoztatott létszám növelése a vállalkozásnál. A projekt keretében 3 fő nem megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása valósul meg lakossági hitelezési tanácsadó munkakörben a projekt időszaka és a továbbfoglalkoztatás ideje alatt.

A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2022.06.30.

Kedvezményezett neve: Terra-Tender Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe: Új Gyakornoki programmegvalósítása a Terra-Tender Kft.-nél

A projekt azonosító száma: GINOP-5.2.4-19-2019-00017

Támogatási összeg: 15 204 126 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

A projekt leírása:

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a Pénzügyminisztérium „Új Gyakornoki program” c. felhívása alapján, a Terra-Tender Kft. pályázatot nyújtott be. GINOP-5.2.4-19-2019-00017 azonosítószámú támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesült. Az Európai Szociális Alapból finanszírozott vissza nem térítendő támogatás összege 15 204 126 Ft. A projekt keretében 5 fő gyakornok, irodai asszisztensi munkakörben kerül alkalmazásra. Továbbá a gyakornokok munkavégzését segítő, koordináló vállalati kapcsolattartók bérét és járulékait kívánjuk elszámolni a felhívásban megengedett mértékben és időtartamban. Projekt közvetlen hatása a gyakornokok szakmai ismereteire: A gyakornokok megismerkedhetnek a pályázat írás egyes szakaszaival, pénzügyi, adminisztratív ismereteiket a gyakorlatban is kihasználják, megtanulnak önállóan és csapatmunkában is dolgozni.

A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2020.11.25.