Pályázat LOVARDÁK fejlesztésére! Akár 70%-os támogatás!

A pályázati felhívás célja:

A vidéki térségekben működő mikrovállalkozások és magánszemélyek lovas tevékenységeinek támogatása, kiemelten a lovas létesítmények fejlesztésével.

Maximum támogatási összeg: 100 millió forint

A támogatás intenzitása:A megvalósítás helyszínétől függően 50-70%.

Támogatást igénylők köre:

  1. Vidéki térségekben működő mikrovállalkozások, amelyek együttesen megfelelnek az alábbi feltételeknek:

-Székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van;

-Igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban folyamatosan, az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben (OLIR) jegyzett adatok alapján legalább 2 db ló tulajdonosa volt.

  1. Vidéki térségekben élő magánszemély vagy őstermelő, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

-lakóhelye/tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van;

-igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban folyamatosan, az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben (OLIR) jegyzett adatok alapján legalább 2 db ló tulajdonosa volt;

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható fedett lovarda kialakítása-, létrehozása-, felújítása-, bővítése lovas pályával.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

-Kiszolgáló egységek kialakítása, felújítása, bővítése pl. raktár, büfé helyiség.

-Szociális helyiségek kialakítása, felújítása, bővítése.

-Vagyonvédelmet célzó beruházások megvalósítása

-A lovas létesítményhez közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli kiegészítő infrastruktúra

-Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület tekintetében.

-Tűzivíztározó kiépítése, korszerűsítése, felújítása.

-Projekt-előkészítés, terület-előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment.

A pályázat beadható:

Első szakasz: 2022. május 4. – 2022. május 17.
Második szakasz: 2022. május 18. – 2022. május 31.